Functie en Bondsnummer

Functie toevoeging genereert geen bondsnummer
“Ik heb een trainer die niet ik kan loggen in het KNGU-portaal.” 

Kijk eerst bij het aanmaken van een nieuwe functie of deze niet al bestaat. Vaak komt het voor dat er een functie is aangemaakt die nog niet is gekoppeld aan een bondsfunctie. Trainer is hier het voorbeeld, maar dit geldt ook voor bijv. jury.   

Oplossing: Via "Functies > Instellingen > Functies --> [Wijzigen]" 

Zoek de betreffende functie op, een kijk of de bondsfunctie is geselecteerd, zo niet klik op het pijltje, en selecteer de juiste bondsfunctie en vervolgens “[Bewaren]” 

F.A.Q. Overzicht