Oud-leden kunnen nu massaal geanonimiseerd worden

Voorheen oud-relaties een voor een anonimiseren, wat een gedoe! Vanaf nu is dit verleden tijd! Bij Relaties beheren staat nu ook een tab 'Massaal anonimiseren'. Via deze tab kan je in een keer alle oud-leden, waarbij aangegeven staat dat ze geanonimiseerd moeten worden of waarbij deze status op blanco staat, voor een door de vereniging zelf in te geven afmelddatum geanonimiseerd worden. 

Updates Overzicht