Verbetering controle massa facturatie

De controle bij massa facturatie is nu verbeterd. Bij de conceptfacturen wordt nu duidelijk aangegeven of een factuur meegaat bij massaal boeken. Daarnaast is het mogelijk via instellingen met minimale en maximale bedragen aan te geven welke facturen automatisch geboekt moeten worden via massaal boeken en welke facturen moeten blijven staan.
Op deze manier kunnen desgewenst 0-facturen uit het massale boekingsproces gehouden.

Een groen vinkje wel zeggen dat de factuur meegaat indien op massa boeken wordt gedrukt. Een rode kruis betekent dat de factuur niet meegaat bij massaal boeken.

 

Een rood kruis wordt gezet als een factuur een facturatie instructie heeft, maar het is nu ook mogelijk om zelf minimale en maximale bedragen vast te leggen waaraan een factuur moet voldoen om mee te gaan met de massa facturatie.

Via het menupad: facturatie >> instellingen >> factuurtypen kan dit ingesteld worden.  Zie rood omrande velden.

Toepassingen voor minimale en maximale factuurbedragen:

  1. Het voorkomt dat facturen met een te grote afwijking van de normale contributie "per ongeluk" meegaan bij het massaal boeken.  Ook kunnen facturen met hoge bedragen nu extra gecontroleerd worden.
  2. Het komt ook voor dat verenigingen voor grote families aparte afspraken hebben gemaakt. Deze facturen moeten dan vaak handmatig aangepast worden.
  3. We krijgen regelmatig de vraag van een vereniging of de facturen met 0 euro niet verstuurd kunnen worden.

    Het is dan mogelijk een minimaal bedrag van 0,10 euro vast te leggen. Dat zorgt er dan voor dat alle facturen van 0 euro niet mee gaan met massaal boeken. Op die manier kunnen eerst de facturen met bedragen groter dan 0,10 euro geboekt en verstuurd worden.
    Daarna kunnen dan de 0 facturen geboekt worden en bij stap 4 "Facturen versturen" kan ervoor gekozen worden om via afdrukken pdf, deze facturen alleen af te drukken en niet te versturen. Op die manier zijn ze te scheiden van de andere facturen.

 

Nieuws Overzicht