Enkele samengestelde gebruikersprofielen beschikbaar

Het is nu mogelijk om voor de volgende functionarissen een samengesteld functieprofiel te kiezen:

  • Voorzitter (hoofdzakelijk kijkrechten inclusief communicatierechten)
  • Secretaris (idem)
  • Penningmeester (diverse rechten om te kunnen boekhouden/factureren)
  • Ledenadministrateur (diverse rechten om de ledenadministratie uit te kunnen voeren)
  • Wedstrijdsecretaris (diverse rechten om het wedstrijdsecretariaat uit te kunnen voeren)
  • Planner (diverse rechten om diverse planningszaken uit te kunnen voeren)
  • Webmaster (diverse rechten om site, nieuwsbrief, ClubCasting e.d. te beheren)

Deze kan je heel makkelijk selecteren door naar het profiel van de gebruiker te gaan en deze te selecteren bij het veld 'Standaard profiel voor gebruiker'.

Let wel, dit zijn standaard profielen die vanwege de AVG wetgeving voor sommige verenigingen niet te gebruiken zijn. Er is namelijk een enorm verschil tussen verenigingen hoe zij met deze rechten omgaan. Dit is voor ons niet voor 100% af te vangen. Daarnaast zijn er nog voldoende gebruikers die een specifieker profiel nodig hebben. Deze zullen nog steeds zelf door de vereniging in elkaar gezet moeten worden. Gebruik hiervoor wel de centrale subprofielen, zoals hier beschreven.

Tips daarbij:

  1. Je kan wel een van deze standaard profielen kiezen. Als je dan het gekozen profiel deselecteert en weer leeg maakt, dan blijven de bijbehorende profielen staan. Deze kan je al dan niet verwijderen of nieuwe profielen toevoegen.
  2. Je hoeft per module maar 1 van de profielen te kiezen, meestal begeleid met de termen van uitgebreidere naar geringere rechten: 'beheren', 'toepassen' en 'bekijken'. Dus heb je al 'beheren' staan, zijn die andere twee absoluut niet nodig.
  3. Als laatste: het is natuurlijk goed mogelijk dat opeens iets essentieels niet meer zichtbaar/uit te voeren is, wat wel zou moeten. Ben je hiervan overtuigd, schiet dan een ticket in. Mooie is dat het dan gelijk voor iedereen tegelijk aangepast en recht getrokken zal worden.
Nieuws Overzicht