Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19

Compensatieregelingen voor sportverenigingen voor schade door coronamaatregelen

De TASO-regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober t/m 31 december) en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.500. U kunt de tegemoetkoming aanvragen van 19 februari 2021 tot en met 5 april 2021. Alle aanvragen die binnen de aanvraagperiode worden ingediend, worden gelijk behandeld.


Meer informatie:

https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19

https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport/compensatie-sportverenigingen

Nieuws Overzicht