Updates beoordelingen modules

Bij de beoordelingsmodule is een nieuwe functionaliteit gerealiseerd en een bug gefixed

  1. Levels kunnen nu tabsgewijs worden getoond bij leerlingen
    Het is nu mogelijk om alle beoordelingslevels van een leerling tabsgewijs te tonen, zodat een leerling of ouder ten alle tijde kan nagaan hoe zijn/haar ontwikkeling is geweest en welke technieken hij/zij nog niet of onvoldoende beheerst. 
  2. Juiste level wordt nu getoond bij het overzicht Trainer beoordelingen in de backoffice
    Bij de relatiekaart werd de verkeerde level gewoond bij de Trainer beoordelingen. Dit is nu gecorrigeerd en nu wordt de juiste actuele level getoond.
Updates Overzicht