December 2022
Donderdag 8 december
19:30 – 20:30

Online cursus Lessen & Evenementen

Inschrijven

Tijdens deze avond proberen we jullie mee te nemen in proces om je lessen en/of evenementen zo volledig mogelijk in te kunnen richten.

N.B. Heb jij je voor de cursus 'Lesgelden factureren' ingeschreven, dan mag je aan deze sessie deelnemen voor de helft van de prijs.

Maandag 12 december
19:30 – 20:30

Cursus Kascontrole

Inschrijven

Voor wie: Voor iedereen die de kascontrole moet uitvoeren, zich moet voorbereiden op een kascontrole of op een transparante manier de boekhouding wil voeren.
Zeker ook voor verenigingen met de boekhouding buiten AllUnited!

In dit webinar behandelen we een checklist die u als kascontrolecommissie bij het uitvoeren van de kascontrole kan helpen. Indien u deze checklist volgt, heeft u voldoende informatie om aan de leden tijdens de ledenvergadering een advies uit te brengen om het bestuur te dechargeren. Als deelnemer aan dit webinar ontvangt u, indien gewenst, na afloop deze checklist als document tegen geringe meerkosten. De checklist kan ook als een gids worden gebruikt voor het voeren van een transparante boekhouding.

De checklist bevat een aantal onderdelen (stap 1 t/m 5)
Stap 1 alle documenten die er nodig zijn voor een volledige kascontrole
Stap 2 Algemene punten met betrekking tot de administratie en de jaarrekening
Stap 3 Controle van de exploitatierekening (baten en lasten)
Stap 4 Controle van de balans (activa en passiva)
Stap 5 vragen, aanvullende toelichting vereist of adviezen verwerken in de checklist.

Donderdag 15 december
19:30 – 20:30

Online Webmaster cursus

Inschrijven

Via deze cursus worden jullie meegenomen in een overzicht van tips en tricks om jullie website zo strak en volledig mogelijk benut te krijgen.

Denk hierbij aan:

* Opbouw menustructuur
* Nieuwsbrief versturen
* Privacyzaken inregelen / Toegestane groepen
* Toevoegen afbeeldingen/documenten
* Gescripte beschikbare webpagina's
* Bestaande en nieuwe skinmogelijkheden
* Widget mogelijkheden

N.B. Heb jij je voor de cursus 'Online cursus Lessen & Evenementen' ingeschreven, dan mag je aan deze sessie deelnemen voor de helft van de prijs.