Mijn AllUnited

Welkom bij de Gymnastiek pagina

Via allerlei kanalen bereiken ons berichtten dat er geen Gymnastiek pagina is op onze website Mijn AllUnited en daar gaan we met ingang van vandaag iets aan doen. Dus welkom op de Gymnastiek pagina van Mijn AllUnited.

Lees meer
Mijn AllUnited

F.A.Q. via de KNGU

Vanuit de KNGU krijgen wij geregeld vragen die gesteld worden door verenigingen.

Wij hopen hiermee de veel gestelde vragen te behandelen, uiteraard kunnen nieuwe vragen toegevoegd worden.
Om vragen toe te voegen aan dit artikel kun je hiervoor naar ons gebruikersforum via deze LINK of maak een ticket aan via ons ticket systeem.

Lid onterecht afgemeld“Ik heb bericht gekregen van relatie 100001 dat deze is afgemeld. Ik heb deze relatie niet afgemeld, hoe kan dit?”

Afgemelde leden op de bondsfactuur “Ik heb een factuur ontvangen van de KNGU hier staan leden op die allemaal een afmelddatum hebben gekregen waarom zijn deze leden niet afgemeld?

Functie toevoeging genereert geen bondsnummer “Ik heb een trainer die niet ik kan loggen in het KNGU-portaal.” 

E-mailadres voor bondsfactuur wijzigen "Ik probeer het e-mail adres te wijzigen, want de KNGU factuur ging nog naar het e-mail adres van de vorige penningmeester."  

 

Mijn AllUnited

Ken jij deze super handige tips al?

Als je met AllUnited werkt, komt het regelmatig voor dat je even wat wilt controleren in een ander onderdeel van AllUnited. Je zit bijvoorbeeld in een relatiekaart in het tabblad activiteiten en wilt even kijken hoe dit bij een ander lid staat. Voor dit soort situaties hebben we 3 tips.

Lees meer
Mijn AllUnited

KNGU Interface, superhandige controle rapportages en instellingen

Via het menu Relaties >> Interface bond kom je in het scherm waar de uitwisseling van de leden wordt georganiseerd. Via het tabblad “Automatische uitwisseling” kunt u door middel van het plaatsen van een vinkje bij “Actief” instellen dat uw mutaties iedere nacht automatisch worden uitgewisseld met de database van de KNGU. In het openingsscherm zie je een aantal knoppen waarmee het proces van uitwisseling kan worden gevolgd. Al u in de help tekst op de knop “hier” klikt komt u in de volledige handleiding van de “Interface Bond”. Via de knoppen kunt u onder andere zien wat er is uitgewisseld en welke fouten er zijn opgetreden, daarnaast is er ook een Controlelijst op te laden om te kijken wie er op dit moment zijn aangemeld bij de KNGU.

Het kan echter ook eenvoudiger:

Lees meer
Mijn AllUnited

Controleer je uitgewisselde leden met de KNGU per einde kwartaal!

Let op: de kwartaalfacturatie van de KNGU komt er weer aan!

Zoals de KNGU al eerder heeft vermeld is het voor jullie als club belangrijk dat je de ledenadministratie uiterlijk 30 september aanstaande hebt bijgewerkt zodat de verwerking van de aanstaande kwartaalfacturatie correct uitgevoerd kan worden. Voor het opstellen van de juiste bondscontributiefactuur worden de gegevens uitgewisseld tussen het ledenadministratiesysteem van AllUnited en de KNGU. Op het moment van factureren wordt er ook gekeken naar de leden die ingestroomd zijn tussen de tweede en laatste dag van het voorgaande kwartaal. Deze leden worden met terugwerkende kracht gefactureerd.

LET OP: mochten jullie buitensporig veel leden moeten gaan afmelden/ afgemeld hebben, doe dit dan handmatig. Je kunt de interfaceberichten hier zelf aanmaken en uitwisselen.

Leden uitwisselen met de KNGU via All United

Er zijn twee selecties beschikbaar om te controleren welke relaties uitgewisseld zijn met de KNGU. Deze selecties zijn te vinden via Relaties > Selectie Wizard > Selecties beheren > Selectie Importeren. Er zij twee selecties beschikbaar: "IN - Daadwerkelijk uitgewisselde leden bond" en "IN - Niet uitgewisselde leden met bond". Deze kan je importeren en als uitgebreid naslagwerk gebruiken om na te gaan of de uitgewisselde gegevens met de KNGU up-to-date zijn.
Let op, deze selecties tonen alleen de status op het moment dat je de selectie draait en zal niet met terugwerkende en/of vooruitwerkende kracht werken.

Lukt het niet om de gegevens te importeren dan kan dat komen door onvoldoende rechten. De rechten vraag je aan middels een ticket via het systeem van AllUnited. 

Rood notificatiebolletje bij Relaties >> Interface bond

Als je een rood notificatiebolletje bij Relaties >> Interface bond ziet, dan gaat er over het algemeen iets niet goed. Ofwel er zijn foutmeldingen, die recht getrokken moeten worden of er staan aangemaakte berichten voor leden klaar die niet verstuurd zijn. Als je hier niets mee doet, zullen deze leden ook niet (op tijd) uitgewisseld gaan worden. Dus neem actie als je dit ziet.

Controlelijst met bond draaien

Je kan ook een controlelijst met de bond draaien via Relaties >> Interface bond. In enkele gevallen kan het voorkomen dat hier leden getoond worden die wel bij de KNGU bekend zijn, maar niet in jullie administratiesysteem staan en dus nooit afgemeld gaan worden. Als je dit ziet, is het ook aan te raden om hier actie op te nemen.

Mijn AllUnited

Doorgeven van KNGU Wedstrijdsporter

Let op! Zoals in een eerdere update in maart is gemeld, is recentelijk een aanpassing gedaan in het ledenadministratiesysteem. De aanpassing vereist de volgende actie: het ‘aanzetten’ van het vinkje ‘KNGU wedstrijdsporter’. Bij een groot aantal clubs zal het vinkje KNGU wedstrijdsporter onbewust al zijn aangezet. Dit vinkje zorgt ervoor dat de betreffende wedstrijdsporter zichtbaar wordt in het inschrijfsysteem voor wedstrijden.

We raden je aan om de vinkjes aan te zetten vóór de inschrijfdatum van de wedstrijden bij sporters die deelnemen aan regionale of landelijke KNGU wedstrijden. Zonder het vinkje kan de wedstrijdsporter namelijk niet deelnemen aan KNGU wedstrijden.

Lees meer