Lessen en/of Evenementenmodules - Update 9

Volg het proces rond de aanpassingen ten aanzien van de Lessen en/of Evenementen module! Dit gaat een redelijk lang proces worden, waarbij diverse zaken stapsgewijs opgeleverd gaan worden. Hieronder vind je de laatste updates en de onderliggende roadmap.

11 januari 2021

De afgelopen tijd zijn de volgende zaken opgeleverd:

Verbetering les/evenement pagina website
Zie hiervoor update van 12 oktober 2020

Overzichtsscherm van de lessen uitgebreid
Ga je naar Lessen >> Lessen beheren, zie je nu een uitgebreid overzicht met meerdere gegevens per les. Daarbij zijn de oude filtermogelijkheden ook nog behouden gebleven.

Formuliervragen nu ook op evenement/lestype in te stellen en/of kopieerbaar te maken vanuit een andere les of evenement
Ga je nu naar Lessen en/of Evenementen >> Instellingen >> Les/Evenement types, dan zie je een kolom Formuliervelden. Hier kan je de extra vragen op typeniveau instellen. Elke les en/of evenement die je onder dit type aanmaakt zullen nu standaard deze vragen toegevoegd krijgen. Op individueel niveau is het dan nog mogelijk deze aan te passen voor de nieuw aangemaakte les en/of evenement. Daarnaast zie je de kolom 'Kopieer formuliervelden', als je de checkbox bij een les en/of evenement daaronder aanvinkt, dan zullen de vragen van een al bestaande les en/of evenement mee gekopieerd worden als je deze kopieert.

12 juni 2020

Onlangs zijn de volgende zaken opgeleverd:

Koppelen meerdere locaties
In sommige gevallen kan het handig zijn meer dan één locatie te koppelen aan een training, les of evenement. Dit is nu mogelijk gemaakt.  Dit is ook gekoppeld aan het planningsboard.

Verbetering algemene inschrijfformulier
Via het algemene inschrijfformulier kon een vereniging instellen dat de inschrijver uit verschillende aangeboden lessen en/of evenementen kon kiezen. Daarbij zag je alleen de code en de titel van het evenement. Dit is nu uitgebreid met de volgende velden: 'Locatie', 'Frequentie', 'Dag(en)' en 'Tijdstip'. Je kan hierbij de keuze maken om al deze kolommen niet te tonen. Ditzelfde geld voor evenement/lescode.

Daarnaast kan je zelf ook de sortering weergeven waarop je de te kiezen lessen en/of evenementen wilt tonen.

7 mei 2020

Vandaag worden/zijn de volgende zaken live gezet:

Toevoeging wachtlijst
Bij een les/evenement is het nu ook mogelijk een wachtlijst toe te voegen.

Toevoeging status wachtlijst/proeflid* bij de lessen en of evenementen en bijbehorende inschrijfformulier(en)
Bij een les/evenement zie je nu bij het deelnemersoverzicht in een oogopslag naast de deelnemers ook eventuele proefdeelnemers* en/of nog niet afgehandelde inschrijvingen voor deze les. Vanuit deze plaats kan je direct doorklikken naar de inschrijving zelf en vanuit daar bewerken of de deelnemersstatus aanpassen naar die van proefdeelnemer of wachtlijst indien gewenst. 

* Alleen bij de lesmodule

Herhaalfunctionaliteit voor zowel de lessen en/of evenementenmodule ingebouwd
Van een les/evenement die gedurende een langere periode plaatsvindt, kunnen nu via een nieuwe herhaalfuntionaliteit heel makkelijk de bijeenkomsten ingeroosterd worden. De werking hiervan is vergelijkbaar met het maken van een reservering bij de planningstool.

Staffelfunctionaliteit voor de facturatie voor lessen en of evenementen ingebouwd
Bij de facturatie van lessen kan nu ook rekening worden gehouden met de hoeveelheid lessen waaraan iemand meedoet van een bepaald les/evenementtype of alle les/evenementtypen.

Facturatie van lessen en of evenementen seizoensgebonden inrichten
Het is nu ook mogelijk om de facturatie voor een les en/of evenement die gedurende een langere periode bestaat aan een seizoen te koppelen, waardoor je deze les meerdere keren kan factureren.

Kopieerfunctionaliteit verbeterd
Tot op heden werden nog regelmatig problemen met de kopieerfunctionaliteit gemeld van een bestaande les. Dit is nu sterk verbeterd.

Bijhouden digtitale presentie door trainers
Deze functionaliteit is verder uitgebreid.

17 maart 2020

Onlangs zijn de volgende zaken gerealiseerd.

Koppelen bevestigingstekst aan een les en/of evenementtype
Aan een les en/of evenementtype kan een bevestigingstekst gekoppeld worden. Dit kan een akkoordverklaring zijn ten aanzien van bepaalde algemene voorwaarden bijvoorbeeld. Let wel, de tekst moet generiek gemaakt worden en kan niet per evenement anders in elkaar zitten.

Bijhouden digtitale presentie door trainers
Trainers kunnen nu via de backoffice of de ledenmodule de presentie bijhouden van de deelnemers. Dit stuk wordt nog verder uitgewerkt de komende tijd.

Lessen en/of evenementen samen met activiteiten factureren
Eerst was het niet mogelijk om lessen en/of evenementen op te nemen bij de lidmaatschapsfactuur. Dit kan nu wel.

16 januari 2020

Gisteren is de vierde stap live gezet, namelijk het toevoegen van enkele vraagvelden voor introducees. Het gaat hierbij om de volgende velden: Geboortedatum, Geboorteplaats en Identificatie. Daarnaast kun je nu afgezien van de naamvelden de overige velden ook op niet tonen zetten. Het zal daarnaast ook binnenkort mogelijk worden om hier nog eigen vrije velden aan toe te voegen. De introduceevelden kan je bij de instellingen bij de Les/Evenementtypes instellen.

6 januari 2020

Vandaag is de derde stap live gezet, namelijk het aanpassen en toevoegen van diverse instel velden. Zo zal je zien dat de lay-out bij de instelling van een les/evenement veranderd is. Er is meer logica en overzicht gecreëerd en je kan bijv. instellen of alleen mannen of vrouwen mogen inschrijven of bijv. iemand met een bepaalde leeftijd.

28 oktober 2019

Vandaag is de tweede stap live gezet, namelijk een apart toegevoegd functieblok per evenement. Op deze manier kan je zoveel begeleiders als je zelf wilt toevoegen met een begin- en einddatum en kan je ze ook hun eigen benaming geven. Of dit nu Trainer, Docent, Begeleider of wat dan ook is. 

N.B. Hadden jullie begeleiders toegevoegd staan bij jullie lessen en/of evenementen. Deze zijn keurig overgeheveld naar het functieblok. De benaming en vanaf datum kunnen jullie zelf nog aanpassen indien gewenst. De vanaf datum bij het functieblok bij het evenement zelf en de benaming bij de functie instellingen. Daar kan je de functie ook aan een andere functiegroep koppelen als je wil

18 oktober 2019

Kleine aanpassing, maar voor veel verenigingen handig. Bij de opstart van de massafacturatie is bij het blok Lessen & Evenementen een select/deselect all checkbox toegevoegd, waardoor je nu een stuk makkelijker die lessen/evenementen kan factureren die je ook daadwerkelijk wilt factureren. Zeker makkelijk als je met heel veel lessen of evenementen te maken hebt.

14 oktober 2019

De eerste stap is hierbij gezet, namelijk het splitsen van de Lessen & Evenementenmodule in twee losse modules. Een voor de lessen en een voor de evenementen. Daarbij zijn de evenementen verplaatst naar de module Evenementen. Systeembeheerders zullen dit direct zien, maar andere gebruikers zullen hiervoor aangepaste rechten moeten krijgen. Dus als dit nodig is, schiet hier dan een ticket voor in.

Bijkomend voordeel is dat je dit stuk ook qua rechtenstructuur kunt gaan splitsen. Dus bij de evenementencommissie kunnen de rechten voor de lesmodule verwijderd worden en voor de trainers/docenten e.d. hoef je weer geen extra rechten toe te voegen, aangezien die niet bij de evenementen hoeven te zijn.

 

Benieuwd wat nog allemaal gaat volgen? Bekijk de onderstaande roadmap

 

Lessen en evenementen splitsen

 

De velden begeleiders worden vervangen door een functieblok. 

 

Aanpassen en toevoegen van diverse instel velden.  

 

Toevoeging status wachtlijst/proeflid bij de lessen en bijbehorende inschrijfformulier(en).

 

Bij het deelnemersscherm zullen naast actuele deelnemers twee extra blokken toegevoegd worden voor wachtlijst/proefleden en nog niet geaccepteerde inschrijvingen.

 

 Standaard akkoordverklaringen kunnen koppelen aan lessen/evenementen.

 

Herhaal functionaliteit word ingebouwd.

 

 Inschrijfformulier beter structureren voor een groter les aanbod.

 

 De lessen/evenementen samen met activiteiten factureren.

 

Aanpassing formuliervelden voor introducees.

 

Een les/evenement kan straks aan meerdere locaties tegelijk of juist aan een deellocatie gekoppeld worden.

 

 Digitale presentie voor de trainers.

 

 Verbeteringen voor de les/evenement pagina's van de website.

 

Uitbreiding overzichtsscherm van de lessen.

 

Bij de instellingen van les & evenement types formulier vragen vastleggen, mogelijk te overschrijven binnen elke les of evenement.

 

 Beschikbaarheidsmodule voor de trainers.

 

 De lessen/evenementen kunnen factureren op basis van presentie.

 

Verbetering voor het indelen van deelnemers. 

 

 Lessen/evenementen plannen via het plannings-scherm.