Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe, strengere regels op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze AVG geldt voor de hele Europese Unie en heeft gevolgen voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Dus ook voor alle verenigingen.

Uiteraard snappen wij dat deze nieuwe wet veel vragen met zich meebrengt. AllUnited heeft de meest voorkomende vragen verzameld en voorzien van een antwoord. Deze vragen worden hieronder weergeven. Deze webpagina wordt aangevuld met nieuwe veel gestelde vragen zodat hij steeds completer wordt.

AllUnited verwerkt persoonsgegevens namens clubs/verenigingen in overeenstemming met de AVG en de Nederlandse wet en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor het kunnen uitvoeren van club-/verenigingsactiviteiten:

  • het voeren van de administratie t.b.v. leden, donateurs, vrijwilligers, relaties en sponsors;
  • het organiseren van evenementen/activiteiten t.b.v. (oud-)leden, donateurs, relaties en/of sponsors;
  • het informeren van leden over de activiteiten en de organisatie;
  • het beheer en de exploitatie van de accommodatie, zoals bijv. ten behoeve van schoonmaakdiensten/bardiensten/afhangbord etc.;
  • het aanbieden en beheren van openbare - en besloten websites en Apps;
  • het voldoen aan wettelijke vereisten, zoals vereisten met betrekking tot boekhouding en fiscale wetgeving;
  • het afhandelen van tickets;
  • het uitwisselen met overkoepelende organisaties waar leden van bepaalde clubs/verenigingen ook automatisch lid van zijn.

Het beheer van dit soort persoonsgegevens, en het verzamelen daarvan, is de verantwoording van club/vereniging. Meestal is de ledenadministrateur de eindverantwoordelijke persoon. (Vermeldt dit in het privacy reglement.)

Algemene Verordening Gegevensbescherming Overzicht