Extra Services

Als verenigingsspecialisten beseffen wij dat de cashflow van de vereniging belangrijk is. Daarom helpen wij jou graag om de contributie te innen. Zorgeloos, snel, goed, eenvoudig en tegen een zeer scherp tarief.

Eenvoudig en 100% veilig

AllUnited Extra Services (voorheen No Worries) is een extra service waarbij we de uitvoerende financiële taken van de penningmeester met betrekking tot facturatie & debiteurenadministratie grotendeels overnemen. Wij doen dit volledig binnen het eigen pakket! Dus geen onveilige CSV-exports of transacties en altijd direct overdraagbaar.

In het kort

 • Regie over de ledenadministratie (verantwoording/uitzonderingen) blijft bij de vereniging.
 • AllUnited neemt de massafacturatie, incasso, betaling van deze facturen en het aanmaanproces over.
 • Er wordt een jaarlijkse agenda gemaakt van de belangrijkste tijdstippen voor facturatie & incasso.
 • Uniek! Wij maken ook de facturen aan, inclusief controle.
 • Alles blijft in eigen systeem en is 100% traceerbaar & 100% transparant.
 • De service is direct opzegbaar of overdraagbaar.

Hulp bij het opstellen van de jaarrekening?

Aan het einde van het jaar moeten veel verenigingen de jaarrekening opstellen. Het bestuur legt hiermee rekening en verantwoording af aan onder meer de leden van de vereniging. Daarom is het belangrijk dat de jaarrekening een goed en getrouw beeld van de vereniging geeft. Uit ervaring weten we dat er veel penningmeesters worstelen met het opstellen van een goede jaarrekening. Nu kan de vereniging een dure accountant inschakelen, maar het is ook mogelijk gebruik te maken van de diensten van AllUnited.

AllUnited beschikt over een Qualified Controller die kennis van het AllUnited systeem combineert met financiële kennis en die daardoor uitstekend in staat is de verenigingen snel en adequaat te helpen bij het opstellen van de jaarrekening.

Vergelijking van de cijfers

 • Contributie-opbrengsten
 • Aantal leden
 • Belangrijkste cijfers

De tussenrekeningen worden geanalyseerd

 • Staan hier langjarige posten op?
 • Is de tussenrekening van banken verwerkt?
 • Is de tussenrekening van de automatische incasso’s verwerkt?

Het debiteurenbeheer wordt onder de loep genomen

 • Zijn alle incasso’s goed verwerkt?
 • Is het bedrag van de openstaande posten reëel?
 • Is het aanmaanproces goed ingericht en zijn de leden tijdig aangemaand?
 • Welk bedrag aan voorziening dubieuze debiteuren moet opgenomen worden?

 Balansposten worden geanalyseerd

 • Kan een goede weergave van de balansposten worden gegeven.
 • Is het overzichtelijk ingericht?
 • Wordt er optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van AllUnited?

De vereniging krijgt een verslag van de bevindingen en op basis daarvan aanbevelingen voor de jaarrekening. Zo’n analyse kan de vereniging ook helpen de kascommissie te ondersteunen, omdat deze dan gebruik kan maken van de controles die door een onafhankelijke derde zijn uitgevoerd.

Leden tevredenheidsonderzoek

Weten wat je leden willen en vinden? Voer een leden tevredenheidsonderzoek uit.

Het onderzoek compleet uit laten voeren door AllUnited

Het is ook mogelijk om als vereniging een dergelijke enquête door AllUnited te laten uitvoeren. Deze is dan via de website in te vullen en wordt bovendien verstuurd via de nieuwsbrief naar alle leden. Hiervoor heeft AllUnited een standaard sjabloon. Deze kan indien nodig altijd aangepast worden.

Wat doet AllUnited?

 • Maakt de vragenlijst voor jouw doelgroep
 • Zet de enquête op de website
 • Mailt de enquête naar de leden
 • Doen een opvolgmailing
 • Maakt een rapportage van de belangrijkste bevindingen
 • Bij jaarlijks onderzoek kunnen de resultaten met elkaar vergeleken worden

En we doen nog veel meer:

Naast de implementatie en trainingen biedt AllUnited extra diensten aan voor de verenigingen. Deze diensten kunnen door middel van een helpdeskticket worden ingeschoten en zijn tegen betaling op basis van nacalculatie. 

 • Bardiensten aanleggen;
 • Beheren van e-mailpakket;
 • Bestuur- en vrijwilligersfuncties indelen;
 • Clubcasting opnieuw inrichten;
 • Competities aanmaken;
 • Formulieren aanmaken (inschrijvingen, beoordelingen ect);
 • Huisstijl opnieuw ontwerpen;
 • Leerling volgsysteem instellen;
 • Lessen en cursussen aanmaken;
 • Opnieuw indelen van bestuur en vrijwilligers functies;
 • Rapportages Google Analytics maken;
 • Reserveringsmodule (baanafhangen) inrichten;
 • Seizoenswisselingen aanleggen (activiteiten, teampagina’s etc.);
 • Snel rapportages inrichten;
 • Sponsoruitingen beheren (website, nieuwsbrief & clubcasting);
 • Trainingsschema aanleggen;
 • En meer...

Starten met No Worries? Vraag vrijblijvend een prijsopgave aan

Maak kennis met ons supportteam Overzicht