Mijn AllUnited

Gebruiker toegang geven tot maar 1 evenementtype

Het is mogelijk om op gebruikersniveau de rechten van een gebruiker om evenementen te maken/beheren zo in te perken dat hij/zij dit alleen maar voor één evenement type kan doen. Om dit voor elkaar te krijgen zijn de volgende zaken een vereiste:

 

Lees meer
Mijn AllUnited

Updates Website/CMS

Voor de website/het CMS is een ontwikkeling en zijn enkele bugs opgelost.

 1. Bij het aanmaken/aanpassen van een artikel is nu de knop 'Bewaren en Terug' toegevoegd
  Hierdoor wordt je bij het toevoegen van afbeeldingen en/of documenten na het opslaan niet teruggezet in het overzicht waar je eerst stond, maar kan je gewoon in het artikel blijven en verder gaan met je aanpassingen.
 2. FTP error opgelost bij het verplaatsen van een artikel
  Bij het verplaatsen van een artikel naar een andere pagina kreeg men een FTP error. Deze is opgelost.
 3. Error teampagina voetbal opgelost
  De teampagina's van voetbalverenigingen gaven een error. Deze is opgelost.

 

Mijn AllUnited

Updates beoordelingen modules

Bij de beoordelingsmodule is een nieuwe functionaliteit gerealiseerd en een bug gefixed

 1. Levels kunnen nu tabsgewijs worden getoond bij leerlingen
  Het is nu mogelijk om alle beoordelingslevels van een leerling tabsgewijs te tonen, zodat een leerling of ouder ten alle tijde kan nagaan hoe zijn/haar ontwikkeling is geweest en welke technieken hij/zij nog niet of onvoldoende beheerst. 
 2. Juiste level wordt nu getoond bij het overzicht Trainer beoordelingen in de backoffice
  Bij de relatiekaart werd de verkeerde level gewoond bij de Trainer beoordelingen. Dit is nu gecorrigeerd en nu wordt de juiste actuele level getoond.
Mijn AllUnited

Updates voor multi layered omgevingen

Maken jullie gebruik van een multi layered omgeving van AllUnited? Dan zijn hier enkele nieuwe ontwikkelingen voor gereleased:

 1. Notificatie functionaliteit bij inschrijvingen kunnen koppelen aan een onderliggende afdeling, vereniging of andere onderliggende gekoppelde entiteit
  Eerst kon een notificatie alleen naar een functionaris op hoofdniveau gestuurd worden. Een keuze naar een onderliggende functie leidde tot een notificatie naar alle onderliggende afdelingen, verenigingen en/of entiteiten, wat niet gewenst was. Nu kan je voor elke onderliggende afdeling, vereniging of andere entiteit een eigen route vastleggen en hier de betreffende functionaris aan koppelen door bij de toegevoegde functie de juiste hoofdrelatie te kiezen. Als je deze route kiest en je klikt op Bewaren bij een nieuwe inschrijving, dan krijgt de betreffende persoon een notificatie van de inschrijving.
 2. Bestuur/Commissiepagina aangepast, zodat onderliggende functies gekoppeld aan de juiste afdeling, vereniging of andere onderliggende entiteit getoond worden
  Eerst kon je geen goed overzicht krijgen van de Besturen/Commissies van multi lazerde omgevingen. Nu kan ervoor gezorgd worden dat ook de hoofdrelatie getoond wordt die bij de functie hoort, waardoor je een behoorlijk en gelaagd overzicht krijgt op deze pagina.
 3. Betaalstatus in de ledenmodule wordt nu ook voor de secretarissen/ledenadministrateurs goed getoond
  De betaalstatus kan in de ledenmodule bij leden aangezet worden, waardoor zij inzichtelijk krijgen welke facturen zij wel of niet betaald hebben. Deze betaalstatus was echter bij een gelaagde omgeving waarbij ook gebruik gemaakt wordt van de ledenmodule niet goed inzichtelijk voor de ledenadministrateur/secretaris bij het leden overzicht. Dit is nu gefixed, waardoor ook zij nu de juiste statussen zien.
Mijn AllUnited

Presentielijst nu ook op alfabetische volgorde zichtbaar

De presentielijst/deelnemerslijst wordt nu ook op alfabetische volgorde getoond. Dit geldt voor de App, de Backoffice en/of Ledenmodule. 

Via de backoffice kan je via Relaties >> Instellingen >> Privacy Instellingen instellen of je dit via voornaam (standaard) of achternaam getoond wilt hebben. Wil je de sortering op grond van achternaam zien dan moet je in de kolom 'Gebruikers' aangeven dat de getoonde naam met de achternaam moet beginnen, bijv. 'Achternaam, Voornaam'.

Mijn AllUnited

Wedstrijd publicatie in AllUnited

Samen met de KNHB heeft onze ontwikkelafdeling een update gemaakt voor het wedstrijdschema. Tot nu toe moesten alle velden en tijden handmatig in sportlink ingevoerd worden maar dat behoort nu tot het verleden.

Lees meer
Mijn AllUnited

Clubapp: Nieuwe Atletiekunie nieuws feed

De afgelopen week hebben we contact gehad met de Atletiekunie over een foutmelding bij het inladen van hun nieuwsfeed in de clubapp.

De Atletiekunie heeft ons in een reactie aangegeven dat zij inderdaad gebruik maken van een nieuwe website. Hierdoor is de oude nieuws url komen te vervallen, waardoor de foutmelding ontstaat.

Lees meer
Mijn AllUnited

Notificatie bij mogelijke uitwisselingsproblemen

Vanaf vandaag wordt er bij Relaties >> Interface bond nu ook een notificatiebolletje toegevoegd bij mogelijke uitwisselingsproblemen. Deze wordt in twee situaties getoond:

 1. Er zijn berichten aangemaakt om uit te wisselen, maar zijn niet verstuurd
 2. Tijdens de uitwisseling zijn er foutmeldingen naar voren gekomen

Lees meer
Mijn AllUnited

Ledenuitwisseling KNLTB nu ook automatisch

Menigeen heeft hier al vaker om gevraagd, maar onlangs is het mogelijk gemaakt om de ledenuitwisseling via de interface automatisch te laten verlopen. Mutaties zullen elk kwartier uitgewisseld gaan worden en elke nacht wordt er een bulkuitwisseling gedraaid.

Lees meer
Mijn AllUnited

Update uitwisseling leden KNGU

Vanaf vandaag kunnen verenigingen hun wedstrijddeelnemers direct via AllUnited doorgeven richting de KNGU en zullen overleden leden ook op de juiste manier doorgezet worden richting de bond. In het eerste geval gaat het erom dat de KNGU hiermee wil voorkomen dat niet wedstrijdsporters naar de wedstrijdinschrijfsystemen doorgezet worden en in het tweede geval dat aanverwanten van de betreffende relatie bijvoorbeeld geen ongewenste mail van de KNGU ontvangt. Hoe gaat dit in zijn werk?

Lees meer
Mijn AllUnited

Nieuwe KNVB wedstrijdkoppeling met kleedkamers, wedstrijdnummers en oefenwedstrijden, staat live!

Goed nieuws! Naar aanleiding van de wens van Voetbalvereniging Katwijk en de Koninklijke HFC zijn wij begin dit jaar begonnen met het herschrijven van de KNVB wedstrijdkoppeling. De koppeling biedt vele voordelen voor onze voetbalclubs en staat vanaf vandaag (26/01/2022) live. Als je optimaal gebruik wilt maken van de koppeling rondom oefenwedstrijden, neem dan even contact met ons op. 

Let op: vanaf morgen kan elke club van de herschreven koppeling gebruik maken nadat je deze eenmalig handmatig geactiveerd hebt. Let ook even op dat je je teams goed koppelt. 

Veel plezier van het gebruik van deze nieuwe koppeling. 

Lees meer