Veel gestelde vragen AVG en Facturatie

Deze veel gestelde vragen gaan over de facturatie.

Mogen facturen onder de AVG nog per email verstuurd worden?
Ja, elektronische facturen vallen in de categorie “transactionele e-mails” en die mogen ook onder de AVG gewoon verstuurd worden.
Verder is het mogelijk de facturen niet te mailen maar de leden hun eigen facturen te laten bekijken, via het "alleen voor leden"-deel van de website of via de ledenmodule.

Hoe kan een club/vereniging voldoen aan de 7 jaar bewaarplicht?
Binnen de software van AllUnited worden financiële gegevens voor een termijn van tenminste 7 jaar bewaard.
Een club/vereniging kan ten behoeve van de Belastingdienst een speciaal audit-bestand maken, die elektronisch
kan worden verwerkt. Deze optie staat bij Boekhouding > Belastingen.
In dit audit-bestand staan alle debiteuren, facturen en boekingen. Zelfs als leden geanonimiseerd zijn, zullen de voor de factuur belangrijke persoonsgegevens nog beschikbaar zijn.

Meer informatie over de automatische incasso
Op deze pagina vind je informatie over de automatische incasso.

Algemene Verordening Gegevensbescherming Overzicht