ING bankmutatiebestand wijziging (spaarrekeningen)

Tot voor kort hanteerde de ING voor de rekening courant en spaarrekening hetzelfde IBAN nummer en konden voor beiden de bankmutaties geïmporteerd worden ter verwerking in de administratie.

De ING is nu overgeschakeld om voor de spaarrekeningen, in de download naar MT940 en CAMT053 bestanden, een compleet ander nummer te hanteren.
Het gevolg is, dat daardoor deze bestanden voor de spaarrekening(en) niet meer ingelezen/ geïmporteerd kunnen worden. 
Het blijft wel altijd mogelijk om op de spaarrekening(en) de bankmutaties handmatig in te voeren in de afschriften. 

Voor de rekening courant (eigen IBAN nummer) is alles ongewijzigd.

Nieuws Overzicht