Formuliervelden nader toegelicht

In dit artikel gaan we starten met een serie filmpjes over het aanmaken en toepassen van formuliervelden in het inschrijfformulier.

Deel 1:  Checkboxen

Deel 2:  Selectielijsten

Deel 3: Invoerveld

Deel 4: Radioknoppen

Gymnastiek Overzicht