Controleer je uitgewisselde leden met de KNGU per einde kwartaal!

Let op: de kwartaalfacturatie van de KNGU komt er weer aan!

Zoals de KNGU al eerder heeft vermeld is het voor jullie als club belangrijk dat je de ledenadministratie uiterlijk 30 september aanstaande hebt bijgewerkt zodat de verwerking van de aanstaande kwartaalfacturatie correct uitgevoerd kan worden. Voor het opstellen van de juiste bondscontributiefactuur worden de gegevens uitgewisseld tussen het ledenadministratiesysteem van AllUnited en de KNGU. Op het moment van factureren wordt er ook gekeken naar de leden die ingestroomd zijn tussen de tweede en laatste dag van het voorgaande kwartaal. Deze leden worden met terugwerkende kracht gefactureerd.

LET OP: mochten jullie buitensporig veel leden moeten gaan afmelden/ afgemeld hebben, doe dit dan handmatig. Je kunt de interfaceberichten hier zelf aanmaken en uitwisselen.

Leden uitwisselen met de KNGU via All United

Er zijn twee selecties beschikbaar om te controleren welke relaties uitgewisseld zijn met de KNGU. Deze selecties zijn te vinden via Relaties > Selectie Wizard > Selecties beheren > Selectie Importeren. Er zij twee selecties beschikbaar: "IN - Daadwerkelijk uitgewisselde leden bond" en "IN - Niet uitgewisselde leden met bond". Deze kan je importeren en als uitgebreid naslagwerk gebruiken om na te gaan of de uitgewisselde gegevens met de KNGU up-to-date zijn.
Let op, deze selecties tonen alleen de status op het moment dat je de selectie draait en zal niet met terugwerkende en/of vooruitwerkende kracht werken.

Lukt het niet om de gegevens te importeren dan kan dat komen door onvoldoende rechten. De rechten vraag je aan middels een ticket via het systeem van AllUnited. 

Rood notificatiebolletje bij Relaties >> Interface bond

Als je een rood notificatiebolletje bij Relaties >> Interface bond ziet, dan gaat er over het algemeen iets niet goed. Ofwel er zijn foutmeldingen, die recht getrokken moeten worden of er staan aangemaakte berichten voor leden klaar die niet verstuurd zijn. Als je hier niets mee doet, zullen deze leden ook niet (op tijd) uitgewisseld gaan worden. Dus neem actie als je dit ziet.

Controlelijst met bond draaien

Je kan ook een controlelijst met de bond draaien via Relaties >> Interface bond. In enkele gevallen kan het voorkomen dat hier leden getoond worden die wel bij de KNGU bekend zijn, maar niet in jullie administratiesysteem staan en dus nooit afgemeld gaan worden. Als je dit ziet, is het ook aan te raden om hier actie op te nemen.

Gymnastiek Overzicht