Betalingstermijnen sterk verbeterd

Dit weekeinde zijn de instellingen van de betalingstermijnen grondig aangepast. De voornaamste reden waarom de betalingstermijnen zijn aangepast is een verzoek, van een aantal verenigingen, om rekening te houden met het aantal resterende termijnen als leden later lid worden.

Als iemand in mei lid werd en er werd in 12 maanden geïncasseerd, dan liep de incasso door naar het volgende jaar/seizoen. Dat was onwenselijk, dus werd het vaak handmatig aangepast bij de facturatie. Dat hoeft nu niet meer.  

AllUnited controleert nu het aantal incasso/betalingsmomenten dat nog binnen het tijdvak (van het seizoen of de lidmaatschapsperiode) valt en past de incasso- en betaalmomenten daarop aan.  Dus bij iemand die op 1 mei lid wordt zijn er nu nog 8 incassomomenten in plaats van 12.

 Daarnaast hebben we nog ene aantal zaken verbeterd.

  1. Betere controle vooraf door controleknoppen bij de instellingen en bij de conceptfacturen.  Je kunt nu direct zien op welke momenten een factuur geïncasseerd kan worden, voordat deze is geboekt.
  2. Het is nu ook mogelijk om een vaste dag in te geven waarop de incasso’s  plaats moeten vinden. Bijv. altijd de 25ste van de maand.
  3. Daarnaast zijn er nog een aantal kleine verbeteringen doorgevoerd, die we in de handleiding op zullen nemen.  

 

Facturatie Overzicht