Boekhouding

AllUnited biedt een uitgebreid pakket aan mogelijkheden om je financiële administratie te beheren en inzichtelijk te maken. 

 • Geïntegreerde boekhouding in AllUnited óf boekhouding met een extern pakket
 • Financiële rapportages met o.a. begroting, balans & exploitatie
 • Verenigingsvriendelijke aanmaanprocedure
 • Kijkrechten voor jouw medebestuurders
 • Notificatie van financiële bijzonderheden
 • AllUnited als reservepenningmeester
 • NoWorries (extra clubgemak)

We kunnen je ondersteunen op vele manieren: 
1) óf een maatwerktraining 
2) óf hulp bij het inrichten 
3) óf je laat ons al het werk doen.

📆 Agenda trainingen

    


In een maatwerkcursus kunnen we op basis van jullie wensen de volgende onderwerpen behandelen:

V. Bankafschriften (Fin5)

 • Instellingen van de grootboekrekeningen
 • Keuze om alles te verwerken of alleen voor debiteurenbeheer
 • Download maken vanuit de bank
 • Upload in AllUnited
 • Uitleg van de referentietypes
 • Verschil tussen bewaren en boeken
 • Gebruik van een grootboekrekening vraagposten

VI. Debiteurenbeheer (Fin6)

 • Debiteurenbeheer rapportages
 • Correctie van boekingen (verschillende situaties)
 • Diverse manieren om verschillen af te boeken
 • Voorziening dubieuze debiteuren
 • Loskoppelen van vereffeningen

VII. Aanmaningen (Fin7)

 • Instellingen voor de aanmaningen
 • Aanmaanbrieven
 • Testen van het aanmaanproces
 • Aanmaanproces doorlopen
 • Manieren om facturen uit de aanmaning te halen
 • Verschillende brieven voor sponsoren en leden
 • Wat te doen met leden die niet betalen

VIII. Jaarwerk (Fin8)

 • Instellingen van de boekjaren
 • Verschil tussen blokkade van een boekjaar en afsluiting boekjaar
 • Gevolgen afsluiting boekjaar
 • Inzicht overlopende posten
 • Handmatige boekingen zoals afschrijvingen en voorzieningen
 • Aansluiting overzicht debiteuren en crediteuren bij balans
 • Controles die uitgevoerd moeten worden

 

Trainingen Overzicht